สอนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 280 ชั่วโมง สาธิตการนวดน้ำมัน ด้านหน้า

226130
Share
Copy the link

สอนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 280 ชั่วโมง สาธิตการนวดน้ำมัน ด้านหน้า

Original was uploaded on 2018-10-02

 

สอนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 280 ชั่วโมง สาธิตการนวดน้ำมันด้านหน้า
โดย อ. นงคราญ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ. ภูเก็ต
วิทยากร ถ่ายทำนำเสนอโดย อ. สุชาติ ภูวรัตน์
ศูนย์การแพทย์แผนไทยภูเก็ต