Walking naked around the city. 1:25 onward- poorly censored or covered

9040
Share
Copy the link

Walking naked around the city or what is exhibitionism

Original was uploaded on 2022-10-12

 

Věda dává velmi jasnou definici toho, co je exhibicionismus. Podle vědců a sexuologů se jedná o název patologie sexuální povahy, ve které člověk demonstruje své genitálie na veřejných a veřejných místech a zároveň dostává morální a fyzické uspokojení.

Jednotlivec zpravidla neplánuje navázat sexuální kontakt přímo sám. Fyzické spokojenosti je dosaženo díky skutečnosti, že po demonstraci generálů může Exhibicionista okamžitě začít masturbovat a v důsledku toho se dostat k erekci.

Science gives a very clear definition of what exhibitionism is. According to scientists and sexologists, this is the name of a pathology of a sexual nature, in which a person demonstrates his genitals in public and public places, while receiving moral and physical satisfaction.

As a rule, an individual does not plan to establish sexual contact directly himself. Physical satisfaction is achieved due to the fact that after the demonstration of the genitals, the exhibitionist can immediately begin to masturbate and as a result bring himself to an erection.

about cooperation, write to me at partizan-pk@yandex.ru